Gmina w liczbach: wydatki gminy

Projekt.: „Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług Gminy Dorohusk” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.